Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...
Steigėjas
Steigėjas
Draugaukime

Pranešimas apie Kelmės r. Užvenčio vaikų lopšelio-darželio reorganizavimą prijungimo būdu prie Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos

 

   Reorganizavimo sąlygos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ 14, 21 punktais.

    Reorganizuojama įstaiga – Kelmės r. Užvenčio vaikų lopšelis-darželis, adresas – P. Višinskio g. 10, Užventis, LT-86343 Kelmės r. sav., kodas – 190113931, registras – valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialas.

     Reorganizavime dalyvaujanti įstaiga – Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija, savivaldybės biudžetinė įstaiga, adresas – P. Višinskio g. 5, Užventis, LT-86343 Kelmės r. sav., kodas – 190092914, registras – valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialas.

     Reorganizavimo būdas – prijungimas: Kelmės r. Užvenčio vaikų lopšelis-darželis prijungiamas prie Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija, kaip juridinis asmuo, po reorganizacijos tęsia savo veiklą, o Kelmės r. Užvenčio vaikų lopšelis-darželis, kaip savarankiškas juridinis asmuo, po reorganizacijos baigia savo veiklą. Jo teisės ir pareigos nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. pereina Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijai.

     Su reorganizavimo sąlygų aprašu ir kitais dokumentais galima susipažinti Kelmės rajono savivaldybės interneto svetainėje http://www.kelme.lt, Kelmės r. Užvenčio vaikų lopšelio-darželio interneto svetainėje https://www.uzvenciodarzelis.ltarba Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos interneto svetainėje https://www.uzvenciogimnazija.lt, taip pat Kelmės r. Užvenčio vaikų lopšelyje-darželyje ir Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijoje darbo dienomis nuo 8 iki 11.30 ir nuo 12.00 iki 16 val. iki reorganizavimo pabaigos dienos –2021 m. rugpjūčio 31 d.

Sprendimas dėl sutikimo reorganizuoti Kelmės r. Užvenčio vaikų lopšelį-darželį prijungiant prie Kelmės r. Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos ir reorganizavimo sąlygų paskalbimo

Kelmės r. Užvenčio vaikų lopšelio-darželio reorganizavimo prijungimo būdu prie Kelmės r. Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos sąlygos