2019 m. I-ojo ketvirčio finansinės ataskaitos

2019 m. II-ojo ketvirčio finansinės ataskaitos

2019 m. I-ojo ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. II-ojo ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

2019 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos

2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys