Oficialusis švietimo įstaigos pavadinimas – Kelmės r. Užvenčio vaikų lopšelis – darželis, trumpasis  pavadinimas –  Kelmės r. Užvenčio v. l – d (toliau tekste lopšelis – darželis). Lopšelis-darželis įregistruotas  Juridinių asmenų registre, kodas 190113931.
Lopšelio – darželio  įsteigimo data- 1956 m. gruodžio 1 d.
Lopšelio – darželio teisinė forma –  biudžetinė įstaiga.
Lopšelio – darželio priklausomybė – savivaldybės įstaiga.
Lopšelio – darželio savininkas – Kelmės rajono savivaldybė, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kelmės  rajono savivaldybės taryba.
Lopšelio – darželio buveinė – P. Višinskio g. 10, Užventis, Kelmės r.
Švietimo įstaigos grupė – ikimokyklinio ugdymo mokykla.
Švietimo įstaigos tipas- ikimokyklinio ugdymo mokykla.
Lopšelio – darželio pagrindinė paskirtis- ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga – lopšelis-darželis.
Mokymo kalba- lietuvių.
Mokymo forma- dieninė švietimo įstaiga.
Lopšelis – darželis  yra viešas juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
 

 

Vaikai apie darželį

  • Darželis gražus, yra daug žaislų ir myliu auklėtoją. Vaiva 4 m.
  • Man darželyje gerai, patinka daug suptis. Gustas 4 m.
  • Žaidžiu su lėlėmis ir kepu daug  pyragų ,,vyrui”. Mingailė 3 m.
  • Patinka lipdyti, piešti, dažyti kelmus, akmenėlius ir darželyje visko galima išmokti. Kamilė 6 m.
  • Yra Lego, didelių kaladėlių, daug žaidžiu ir gerai miegu. Nedas 5 m.
  • Yra daug vaikų, draugauju su visais. Yra daug žaislų, kai pavargstu – pailsiu. Ruslanas 5 m.
  • Labai smagu eiti su vaikais prie Ventos, ten daug akmenukų. Ainoras  6 m.