Į lopšelį-darželį vaikai priimami tėveliams (kitiems vaiko globėjams) pateikus prašymą darželio direktoriui bei reikalingus dokumentus: vaiko gimimo liudijimą, sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a), pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą, pažymą apie atsiskaitymą už vaiko išlaikymą prieš tai lankytoje įstaigoje (tai privaloma tik atvykstantiems iš kitos ugdymo įstaigos), jei būtina – pedagoginės psichologinės tarnybos specialiųjų ugdimosi poreikių įvertinimo ir specialiojo ugdymo skyrimo pažymos ir /ar asmens sveikatos specialisto vaiko sveikatos būklės įvertinimo pažyma.

 

Grupės komplektuojamos iš to paties arba įvairaus amžiaus vaikų. Lopšelio grupę lanko vaikai nuo 1,5 iki 3 metų, darželio grupę – nuo  3 iki 6 metų, priešmokyklinę grupę – nuo 6 iki 7 metų.

 

Didžiausias leistinas vaikų skaičius grupėse: lopšelio – 15, darželio – 20, priešmokyklinės – 20.

 

Jei lopšelio grupė visiškai sukomplektuota  (t. y. joje yra15 vaikų), o darželio grupėje yra laisvų vietų, tuomet lopšelio grupės vaikai nuo 3 metų gali būti keliami į darželio grupę. Atitinkamai galimas ir darželio grupės vaikų perkėlimas į priešmokyklinę grupę (darželio grupės vaikai nuo 5 metų gali būti perkelti į priešmokyklinę grupę). Perkelti vaikus iš vienos grupės į kitą anksčiau, nei jiems priklauso pagal amžių, galima tik gavus raštišką tėvelių sutikimą.

 

Nuo 2016 m. sausio 1 d. į lopšelį-darželį naujai priimamų vaikų sveikatos pažymėjime turi būti nurodyta, kad vaikas paskiepytas nuo tymų, raudoniukės ir poliomielito. Nuo šių ligų nepaskiepyti vaikai, nebus priimti į lopšelį-darželį vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. V-1336 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. V-951 „Dėl statistinės apskaitos formos Nr. 027-l/A „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ patvirtinimo“ pakeitimo“.