FINANSŲ KONTROLĖS TAISYKLĖS

Atsisiųsti Word formatu

VIDAUS KONTROLĖS ĮGYVENDINIMO KELMĖS R. UŽVENČIO VAIKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE TVARKOS APRAŠAS

Atsisiųsti Word formatu

ĮSAKYMAS DĖL ASMENS, ATSAKINGO UŽ VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲJŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ DUOMENŲ PATIKRĄ

Atsisiųsti PDF formatu

ĮSAKYMAS DĖL ATITIKTIES PAREIGŪNO PASKYRIMO

Atsisiųsti PDF formatu